У Петој београдској гимназији 13.04.2016. одржана је презентација у оквиру пројекта УНИЦЕФ-а на тему инклузије. Презентацији је присуствовало 25 ученика четвртог разеда. Кроз радионицу о етикетирању и теоријском делу о инклузији,дискриминацији и правима ученици су упознати са тим појмовима, као и о значају инклузивног образовања за друштво. Циљ ове презентације био је вршњачка едукација и ширење Вршњачке мреже подршке инклузивном образовању. Презентацију су одржале чланице претходно поменуте мреже:

Николија Новаковић ученица Пете београдске гимназије,

Тијана Спасојевић ученица Шесте београдске гимназије,

Катарина Тодоровић ученица Правно-пословне школе и

Андријана Барлов ученица Медицинске школе.

                                                                                          

Инклузивно образовање је део система вредности у коме свака особа мора бити уважавана, а различитости се разумевају као богатство и извор учења. Законом о основама система образовања и васпитања створена је могућност и обавеза да школе прихватају децу којој је потребан инклузивни приступ , а то су деца са физичким и менталним сметњама у развоју (хиперактивност, физички инвалидитет, оштећења слуха или вида, поремећај пажње, тешкоће у учењу, …) и надарена деца.

Наша школа је у пилот пројекту о инклузији , јер смо сматрали да је то потребно . Назив нашег пројекта је : “Погледајмо око себе”.

У оквиру тог је урађено следеће :

1. У току маја и јуна 2011. године анкетирано je 500 ученика наше школе . Циљ те анкете је био да провери обавештеност ученика о инклузији и спремност да се укључе у тај процес .Резултати анкете су показали да велики број ученика сматра да је деци са посебним потребама потребно редовно образовање и да би прихватили таквог ученика у одељењу и помогли му.

2. Наставници ове школе су прошли две обуке кроз семинаре :
“Хиперактивност и дефицит пажње” и “Дисграфија, дислексија и дискалкулија”.

3. У марту месецу ће бити одржане две представe. Једна представа је направљена у сарадњи са школом за децу са оштећеним слухом са наше општине.

4. У холу школе је организована изложба са темом “Погледајмо око себе”.

Очекујемо од бивших и садашњих ученика ове школе , као и њихових родитеља , да нам на овај сајт шаљу своје сугестије и искуства.