Ненадић Зорица – секретар Гимназије
(Правни факултет)

Телефон: 011/32-34-674
Радно време: 08:30 – 16:30 часова