Библиотечка секцијаДрамска секција | Спортска секција | Литерарна секција

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

 

Септембар
Формирање секције, информисање ученика о циљевима и задацима секције, доношење плана рада за текућу школску годину.

Октобар
Истраживачки задаци везани за почетак школске године и припрема тематске изложбе. Припрема тематске изложбе у оквиру Сајма књига и анкете о читању.

Новембар
Упознавање ученика, тј. чланова секције са основним библиотечким појмовима, навикавање на чување библиотечког фонда и развијање читалачких навика код ученика. Сарадња са секцијама на територијама општине и града. Посета Катедри за библиотечко-информационе делатности на Филолошком факултету у Београду. Сарадња са драмском, литерарном и рецитаторском секцијом. Уређивање простора библиотеке, читаонице и осталих просторија у школи (стварање лепшег амбијента за учење и рад, неговање цветних садница, постављање ђачких радова на зидиве и отворен простор). Изложба о раду библиотечке секције, њеним члановима, изложбама…

Децембар
Практичан рад: припрема изложбе о Новој години и активности у оквиру обележавања Нове године (анкета). Упознавање планова секције са радом наше библиотеке од њеног оснивања, кроз 20. век и припреме за изглед и услуге у 21. веку. Кроз пригодна предавања и адекватне програме, ставити акценат на потребу да ученици што лакше и брже дођу до информација (каталози, енциклопедије, библиографије, лексикони) и да, временом, библиотека постане средиште комуникација, као и да кабловски буде повезана са свим просторијама у школи.

Јануар
Практичан рад: школска слава Свети Сава (изложба). Анализа рада секције у првом полугодишту. Сусрет са одабраним писцем.

Фебруар
Сусрети са члановима секција других школа, успостављање сарадње и редовна комуникација. Трагање за донаторима у школи и ван ње, у циљу попуњавања фонда библиотеке, одржавање контаката са њима и укључивање у рад секције.

Март 
Практичан рад: путем усменог излагања и расправа уз коришћење одломака из дела, разговарати о неком актуелном књижевном делу. Обилазак библиотеке „Светозар Марковић“ (акценат ставити на легате). Предавање о рукописној књизи, настанку, чувању и преписивању, уз неговање лепог писања- калиграфије.

Април
Практичан рад: за Васкрс – такмичење у осликавању јаја и изложба осликаних јаја. Пригодна изложба поводом Васкрса (тематска изложба). Пролећно сређивање простора школске библиотеке, неговање цветних садница и обнављање садница. Акција сакупљања књига у школи. Помоћ матурантима у припреми литературе у изради матурских радова.

Мај
Практичан рад: изложба „Матуранти, срећно!“ Реч ђака генерације о свом школовању у нашој гимназији; слике са матурског бала. Чланови секције узимају активно учешће у контроли враћања књига, посебно матураната. Анализа рада секције у школској 2011/2012. 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА Пете је и у другој деценији 21. века наставила своју славну традицију кроз мноштво активности, стални прилив нових чланова (око 50 ученика се сваке године упише у нашу гимназију због драмске секције-по њиховом признању), али и приличан број реализованих програма. Сваке године драмска секција начини један целовечерњи играни комад чији је век трајања између пола године и 18 месеци. Са том представом драмска секција Пете обично иде на такмичења, фестивале и представља школу у јавности и тај конструктивни маркетинг очигледно даје резултате. Осим тога, драмска секција сваке године спреми и Светосавски програм, пре тога новогодишњи програм, а њени чланови обично учествују у прављењу свечаности за Десанкин дан, као и у програму на страним језицима.

Све наше целовечерње представе се баве школским темама. Тако је, рецимо, комад "Код њих и код нас", који се давао школске 2010/2011. поредио дружење у једном одељењу у данашњој Србији и Француској. "Ван мрежа" је представа која се играла читавих годину и по дана, са њом је драмска секција Пете однела победу на драмском такмичењу ПОК-а 2012.године; главна тема је заштита, безбедност и интегрисаност ђака у основној и средњој школи, те њихова борба против хулигана и порока. 2013. и 2014.године био нам је актуелан комад "Сироти и јадни они мали ђаци хрчаци", који је освојио друго место на ПОК-у 2014.године и запажено место на Позоришним сусретима гимназија Србије у Крагујевцу. Затим смо 2015., поред осталог, обележили 110 година постојања Прве женске реалне то јест Пете београдске гимназије представом драмске секције - "Славни Београд, одбрана и пад" у којој су узели учешће, поред чланова  секције, још и чланови "Театра Пет, те неки професионални драмски уметници. Ова представа је играна десет пута, између осталог и на семинару историчара Србије- "Мали човек у Великом рату".

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ

ЦИЉ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ:

Спортске активности се организују свакодневно. Такмичења се одигравају између смена. Током школске године се врше припреме за општинско, градско и републичко такмичење за мушке, односно женске екипе, у оквиру спортова: стони тенис, одбојка, рукомет, кошарка, пливање, гимнастика.

Задужени професори руководе и различитим секцијама: кошаркашком, рукометном, одбојкашком и гимнастичком.

 

Спорт Мушка екипа Женска екипа
стони тенис Александар Ђоковић  
одбојка Огњен Мрваљевић Снежана Илић-Петковић
рукомет Александар Ђоковић Љиљана Ракочевић
кошарка Александар Ђоковић Љиљана Ракочевић
пливање Огњен Мрваљевић Снежана Илић-Петковић
гимнастика Огњен Мрваљевић Снежана Илић-Петковић

 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА Линк за активности Литерарне секције може пронаћи овде.