Српски језик и књижевност и страни језици Енглески језик Руски језик
Немачки језик Фр

Секретар

Ненадић Зорица – секретар Гимназије
(Правни факултет)

Телефон: 011/32-34-674
Радно време: 08:30 – 16:30 часова

анцуски језик
Латински језик
Филозофија Социологија, Устав и права грађана Грађанско васпитање
Верска настава Психологија Историја
Ликовна култура Музичка култура Математика
Рачунарство и информатика Физика Географија
Хемија Биологија Физичко васпитање

 

Српски језик и књижевност

Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Филиповић Мила Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
III – 1,3,5
IV –1,3
2 Јевтовић Растко
одељењски старешина IV-7
Филолошки факултет
Српска књижевност
са општом књижевношћу
Српски језик и књижевност
I–1
III–7,9
IV-7
3 Кецман Виолета Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
I–3,5,7
II–3,9
4 Мунижаба Татјана
одељењски
старешина IV/8
Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
I–4
IV–6,8,10
5 Петричевић
мр Марија
Филолошки факултет
Српскохрватски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
I–2,9
II–1,7
IV–5
6 Поточан Јасмина
одељењски
старешина III/8
Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Библиотекар
II–2,8
III–8
7 Шаренац Милица Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
са општом књижевношћу
Српски језик и књижевност
I–8
III–2, 4
IV-2,4
8 Татовић-Поповић Ивана
одељењски старешина I/10
Филолошки факултет
Југословенска књижевност
и српскохрватски језик
Српски језик и књижевност
I–10
II–4,6,10
III-6

Енглески језик

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Десанчић Јована
Јоновић Ирена
Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
III–1, 3, 5,7, 9
IV–5
2 Поповић Борка Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II–1,7
IV– 7
3 Радивојевић Радмила Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
I–1,2,3,4,5,7,8,9,10
4 Стојиљковић Милена Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II–6, 8, 10
III–2, 4, 6, 8
5 Ђукић-Станојевић Драгана
одељењски старешина IV-2
Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II–2, 4
IV–2, 4,6,8,10
5 Маравић Александра Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II–3,9
IV–1,3

Руски језик

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Бошковић Ана Филолошки факултет
Руски језик и књижевност
Руски језик
I–3,7
II-9
III–7
IV–3
2 Синђић Александра Филолошки факултет
Група за руски језик и
књижевност
Руски језик
I–2,8
II-4
III–1,4,5
IV–4, 6,8

Немачки језик

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Пришинг-Живковић
Ана
одељењски старешина IV-1
Филолошки факултет
Немаки језик и књижевност
Немачки језик
I–1 ,7
II–1, 7
III–3, 9
IV–1,5,7
2 Шћепановић Ксенија
одељењски старешина III-2
Филолошки факултет
Немачки језик и књижевност
Немачки језик
I–2,3,8,9
II–2,10
III–2, 6, 8
IV–6,8

Француски језик

Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Константиновић Биљана Филолошки факултет
Француски језик и књижевност
Француски језик
I–5,9
II–3, 9
III–1,5,7, 9
IV– 3,5
2 Милановић Невенка Филолошки факултет
Француски језик и књижевност
Француски језик
I–4,10
II–6,8
III–4, 8
IV–2,4,10

Латински језик

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Анђус Милеса
одељењски старешина I-8
Филозофски факултет
Група за класичне науке
Латински језик
I–2,4,5,7,8,10
II–7, 8, 9,10
2 Прица Милкица Филозофски факултет
Класична филологија
Латински језик
* ради у Првој гимназији
I–1,3, 9

Филозофија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Воркапић-Стојановић Миланка Филозофски факултет
Филозофија
Филозофија
III–1, 2, 3, 5, 7, 9
IV–1, 3, 5, 7
2 Марјановић Небојша
одељењски старешина IV-6
Филозофски факултет
Филозофија
Филозофија
* ради у Музичкој школи
III–4, 6, 8
IV–2, 4, 6, 8, 10

Социологија
Устав и права грађања

Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Смречник Иван
одељенски старешина I-9
Филозофски факултет
Група за социологију
Социологија
Устав и права грађана
IV–7,8
IV-7,8
2 Грујић-Симеуновић Јулија Филозофски факултет
Група за социологију
Социологија,
IV–4
3 Првуловић Петар Филозофски факултет
Група за социологију
Социологија,
Устав и права грађана
IV–1,2, 3, 5, 6, 10
IV–1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Грађанско васпитање

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Грујић-Симеуновић Јулија Филозофски факултет
Група за социологију
Грађанско васпитање
I– 2, 4, 10
II–1, 3, 4, 6, 7, 9
III–1,2,4,3,5,7,8
IV–1, 3, 5
2 Смречник Иван
одељењски старешина I-9
Филозофски факултет
Група за социологију
Грађанско васпитање
I–1, 3,5, 7,8, 9
II– 8, 10
III– 6, 9
IV– 7, 8, 10
3 Милојевић Апостоловић Биљана
одељенски старешина III-7
Филозофски факултет
Група за социологију
Грађанско васпитање
IV–2, 4, 6

Верска настава
Православни катихизис

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Стеван Јовановић
одељенски старешина II-10
Богословски факултет Српске православне цркве у Београду
Верска настава
III–2, 4, 6, 8
IV–2, 4, 6, 10
I–6, 8
2 Павличевић Христијана Богословски факултет Српске православне цркве у Београду
Верска настава
II–1, 3, 5, 7
III–1, 3, 5, 7,9
IV–1, 3, 5, 7
I–1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
3 Саша Тошановић Богословски факултет Српске православне цркве у Београду
Верска настава
II–2, 4, 6, 8, 10
IV–8

Психологија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Милојевић – Апостоловић Биљана
одељенски старешина III-7
Филозофски факултет
Психологија
Психологија
II–1, 3, 5, 7,
2, 4, 6, 8, 10

Историја

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Костић Јелена
одељенски старешина II-7
Филозофски факултет
Историја
Историја
I–1, 3, 5,7,9
II–7,9
III–1,3,5
2 Мaрковић Славица Филозофски факултет
Историја
Историја
I–8,10
III–2,4,6,8,9
3 Рашковић Весна Филозофски факултет
Историја
Историја
II–1,3
III – 7
IV-7
4 Стојанчев Мирјана Филозофски факултет
Историја
Историја
I-2,4
II–2, 4, 6,8,10
IV–8, 10

Ликовна култура

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Богдановић Наталија
одељењски старешина III-5
Филозофски факултет
Историја уметности
Ликовна култура
I– 2, 4, 7, 8, 9, 10
II–1, 2,3, 4,5, 6, 9
III–7
IV–8,9
2 Велисављевић Илија Филозофски факултет
Историја уметности
Ликовна култура
I–1, 3, 6
II–7, 8
III–8, 10
IV–7

Музичка култура

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Сантовац Љиљана Факултет за драмску и музичку уметност
Музичка култура
I–1,2,3,4,6,8,9 ,10
II–1,2,3,4,5,6,8, 9
III– 8, 10
IV–7, 8
2 Шановић Сања Музичка академија
Општа музичка педагогија
Музичка култура
* ради у Правно-биротехничкој школи
I–7
II–7
III–7
IV–7

Математика и рачунарство и
информатика

Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Атанасковић Катарина
одељењски старешина III-1
Природно-математички факултет
Математика
I–5

 

2 Kрлић Сретовић Јелена Природно-математички факултет
Математика
I–8
II– 8
III–6
IV-2,8
3 Ераковић Дубравка
одељењски старешина II-2
Природно-математички факултет
Математика
I–10
II–2
III-2
IV–7
4 Жујовић Драгослава
одељењски старешина I-1
Природно-математички факултет
Математика
I–1
II–7,9
IV–1,3
5 Игњић Биљана
одељењски старешина II-4
Природно-математички факултет
Математика
I–2
II–4
III–4
IV–4
6 Мађаревић Јасна Природно-математички факултет
Математика
I–9
II–3
III–5
IV–5
7 Јовановић Ненад
одељењски старешина I-4
Математички факултет
Нумеричка математика и оптимизација
Математика
I–4
II–6
III–8
IV–6,10
8 Торњански Маја
одељењски старешина I-7
Природно-математички факултет
Математика
I– 7
II–1
III–1,7,9
9 Давидовић Драгана
одељењски старешина III-3
Природно-математички факултет
Математика
III-3
10 Љубисављевић Љиљана
одељењски старешина I-3
Природно-математички факултет
Математика
I-3

Рачунарство и информатика

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Атанасковић Катарина
одељењски старешина
III-1
Математички факултет
Природно-математичког факултета
Математика
Рачунарство и информатика
I– 7
III–1,5,7
Вежбе:
II–1, 3,7
III–1, 3, 7, 5
2 Давидовић Драгана
одељењски старешина
III-3
Математички факултет
Природно-математичког факултета
Математика
Рачунарство и информатика
I –5
III–3, 9

 

Вежбе:
II– 7, 9
III–1, 3,5,7, 9

3 Аврамовић Тамара Математички факултет
Математика
Нумеричка математика и оптимизација
Рачунарство и информатика
I–8, 10
IV–2, 4
Вежбе:
II–2, 4, 8, 10
III–2, 4
IV–2, 4, 6, 8,10
4 Миловановић Вањљ Математички факултет
Теоријска математика и примене
Рачунарство и информатика
I–1, 9

 

Вежбе:
II–3
III–9
IV–1, 3, 5, 7

5 Љубисављевић Љиљана
одељенски старешина
I-3
Природно-математички факултет
Математика
Рачунарство и информатика
I–5, 9
IV–1, 3, 5, 7
Вежбе:
II–1, 9
IV–1,3, 5, 7
6 Брковић Зорица Електротехнички факултет
Електроника
Рачунарство и информатика
I– 8
III– 8
IV – 6,8,10
Вежбе:
II–6, 8, 10
III– 6, 8
IV–2, 4, 6, 10, 8
6 Николић Сандра Математички факултет
Математика
Рачунарство и информатика
I–2, 4
III– 2, 4, 6
Вежбе:
II–2, 4, 6
III– 2, 4, 6, 8

Физика

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Јешић Јасмина
одељењски старешина
IV-5
Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
II–2, 4
IV–3, 5, 7
2 Јовановић Дивна
одељењски старешина
IV-4
Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
II–6
IV–2, 4, 6
3 Марковић Мирјана Природно-математички факултет
Одсек за физичке и метеоролошке науке
* ( инвалид II категорије )
III–1, 3, 5
4 Миљаковић Татјана
одељенски старешина
II-9
Природно-математички факултет
Одсек за физичке и метеоролошке науке
Физика
II–1, 3, 7,9
III-7, 9
IV–1
5 Мр Николић Биљана
одељењски старешина III-6
Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
II– 8, 10
III–2, 4, 6, 8
IV–8, 10
6 Павловић Смиљана Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
I–1,2,3,4,5,7,8,9,10

Географија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Јовановић Маја
Mарија Кужет
Природно-математички факултет
Географија
Географија
I– 3, 5, 7, 9
II–3, 7, 9
2 Божић Зоран
одељењски старешина
I-2
Природно-математички факултет
Географска група
Географија
I–1, 2
II–1, 2
III–1, 3, 5, 7, 8, 9
3 Григоров Тома
одељењски старешина
III-4
Природно-математички факултет
Географија
Географија
I– 4, 8, 10
II– 4, 6, 8, 10
III–2, 4, 6

Хемија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Драмићанин Нинослав Природно-математички факултет
Физика и хемија
Хемија
* ради у Четрнаестој гимн.
I–8
II-10
IV–6
2 Малинар Данијела
одељењски старешина
I-5
Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
*ради у приватној гимназији
I–5, 7
III–3
3 Ивин Мирјана
одељењски старешина
II-3
Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
I–1
II–1,3,7,9
III–1
IV–1
4 Салом Аница Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
I–3, 9
II–4
III–2, 5
IV–3, 5
5 Шпирић Бранислава Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
I–2, 4
II–2, 6
III– 4
IV–2, 4
6 Костадиновић Славољуб Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
*ради у Бродарској школи
I–10
II–8
III–6

Биологија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Гарић-Полимац Јасна
одељенски старешина
II-6
Природно-математички факултет
Молекуларна биологија
Биологија
I–2, 4
II – 2,4,6,8,10
III – 2
IV–2
2 Јовичић Бранка
одељењски старешина
II-3
Природно-математички факултет
Биологија
Биологија
II– 7, 9
III–1,3,5,7,9
IV–3
3 Тешић Маја
одељењски старешина
II-1
Биолошки факултет
Биологија
Биологија
I–1, 3,5 ,7 ,9
II–1, 3
IV–1, 5,
4 Маринковић Ивана Природно-математички факултет
Биологија
Биологија
I– 8, 10
III–4, 6, 8
IV – 4, 6

Физичко васпитање

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Ђоковић Александар Факултет физичке културе
Физичко васпитање
I–1, 3, 5, 7, 4, 6
II–1, 3, 7, 9
III–1, 3, 5, 7, 4, 6
IV–1, 7, 3, 5
2 Илић-Петковић Снежана
одељењски старешина
IV-10
Факултет за физичко васпитање
Физичко васпитање
I–2, 4, 8, 10
II–2, 4, 6, 8, 10
III–2, 4, 6, 8
IV–2, 4, 6, 8, 10
3 Мр Ракочевић Љиљана
одељенски старешина
III-9
Факултет физичке културе
Физичко васпитање
I–1, 3, 5, 7, 9
II–1, 3, 5, 7
III–1, 3, 5, 7, 9
IV–1, 3, 5, 7
4 Мрваљевић Огњен Факултет физичке културе
Физичко васпитање
I–2, 8
II–2, 4, 6, 8
III–2, 8
IV–2, 4, 6, 8