Педагог

Рајка Пушица
Телефон: 3236367 локал 109
Е-пошта: rajka.pusica@vbeogradska.edu.rs
Радно време: понедељак,уторак,петак : 14:00 – 20:00 часова
среда,четвртак: 09:00 – 15:00 часова

Психолог

Гордана Николић
Телефон: 3236367 локал 105
Е-пошта: gordana.nikolic@vbeogradska.edu.rs
Радно време: понедељак,уторак,петак : 10:00 – 16:00 часова
среда,четвртак: 12:00 – 18:00 часова

 

Ред. бр. Презиме и име Завршени факултет Послови на којима ради
1 Николић Гордана Филозофски факултет
Група за психологију
психолог
2 Тодоровић-Пушица Рајка Филозофски факултет
Група за педагогију
педагог
3 Поточан Јасмина Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
библиотекар
4 Јевтовић Николина Филолошки факултет библиотекар