Педагог

Рајка Пушица

Телефон: 3236367, локал 109

Е-пошта: rajka.pusica@vbeogradska.edu.rs

Радно време: понедељак, среда, петак : 14:00 – 20:00 часова
                        уторак, четвртак: 10:00 – 16:00 часова

Психолог

Биљана Апостоловић Милојевић

Телефон: 3236367, локал 105

Е-пошта: Biljana.apostolovic@vbeogradska.edu.rs 

Радно време: понедељак, среда, петак : 09:00 – 15:00 часова
                        уторак, четвртак: 14:00 – 20:00 часова

 

Ред. бр. Презиме и име Завршени факултет Послови на којима ради
1  Апостоловић Милојевић Биљана Филозофски факултет
Група за психологију
психолог
2 Тодоровић Пушица Рајка Филозофски факултет
Група за педагогију
педагог
3 Јевтовић Николина Филолошки факултет библиотекар