У школској  2018/2019. години, Пета београдска гимназија уписује:

ПРВИ РАЗРЕД - 10 одељења

 • 6 одељења природно-математичког смера
 • 4 одељења друштвено-језичког смера

ДРУГИ РАЗРЕД – 10 одељења

 • 6 одељења природно-математичког смера
 • 4 одељења друштвено-језичког смера

ТРЕЋИ РАЗРЕД – 9 одељења

 • 5 одељења природно-математичког смера
 • 4 одељења друштвено-језичког смера

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 9 одељења

 • 5 одељења природно-математичког смера
 • 4 одељења друштвено-језичког смера

У свим разредима настава се реализује по гимназијском плану.

 

 

Страни језици

 • Енглески језик
 • Руски језик
 • Немачки језик
 • Француски језик
 • Латински језик